رفتن به محتوای اصلی
x

بخش آندوسکوپی و کلو نسکوپی بیمارستان دولتی فارابی در راستای خدمت رسانی به بیماران افتتاح شد .

مایه خرسندی است که به شهروندان عزیز با دستگاههای پیشرفته خدمات تخصصی و فوق تخصصی ارائه کنیم .با افتتاح این بخش بیماران گوارشی مدیریت و غربالگری می شوندو یکی از مسائل اصلی پیشگیری از بروز سرطان روده بزرگ و یا تشخیص به موقع آن است .

با افتتاح این بخش ،بیماران غربال شده با آزمایش مدفوع که خون مخفی مثبت دارند کلونسکوپی خواهند شد تا اگر پولیپ رویت شد برداشته شود (پولیپهای روده بزرگ به تدریج تبدیل به سرطان می شوند و با برداشتن کامل آن از بروز سرطان پیشگیری می شود )یا اگر توده داشتند با اقدام به موقع و قبل از متاستاز به ارگان های دیگر علاج شوند .