رفتن به محتوای اصلی
x

اتاق های عمل

مسئول : سر کار خانم فروتن 

داخلی : 2511 و 2512 

تلفن مستقیم : 37952511 و 37952512