رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش و پیگیری پس از ترخیص

فعالیت واحد پیگیری پس از ترخیص همه روزه به جز روزهای تعطیل 

واقع در طبقه اول کلینیک تخصصی و فوق تخصصی غدیر 

تلفن داخلی : 2784

تلفن مستقیم : 37952784