رفتن به محتوای اصلی
x

دفتر پرستاری

سوپر وایزر صبح :

سرکار خانم بدری مظاهری 

 

سوپروایزر آموزشی :

سرکار خانم حوری لاهیجانیان

 

سوپروایزر کنترل عفونت :

سرکار خانم فهیمه مظاهری 

 

سوپروایزر آموزش سلامت :

سرکار خانم زهرا ایزدی