رفتن به محتوای اصلی
x

رئیس بیمارستان

  دکتر محمدبیگی

دکتر حمید محمدبیگی

متخصص روانپزشکی

تلفن داخلی دفتر : 2222

تلفن مستقیم دفتر : 35311467