رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر بیمارستان

سعید طاهری

 

آقای سعید طاهری

کارشناسی ارشد MIS

تلفن داخلی دفتر : 2222

تلفن مستقیم دفتر : 35311467