رفتن به محتوای اصلی
x

مسئول روابط عمومی

علی صالحی

آقای علی صالحی 

کارشناس حسابداری 

تلفن داخلی : 2251 - 2250

تلفن مستقیم : 37952251 - 37952250