رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز تخصصی ارتوپدی فنی واقع در طبقه دوم  کلینیک غدیر مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی ، آماده خدمت‌رسانی به مراجعین گرامی در حوزه های تخصصی ذیل می باشد:

مرکز تخصصی انواع ارتز و پروتز

درمان غیر جراحی خار پاشنه، صافی کف پا ، زخم پای دیابتی

تجویز زانوبند جهت درمان انحرافات زانو (زانوی پرانتزی و ضربدری)

پیشگیری از ارتروز زانو

تجویز و طراحی انواع صندل و کفی دیابتی

طراحی و ساخت انواع کمربند های ستون فقرات جهت شکستگی ،تنگی کانال،بیرون زدگی دیسک و...

صلاح ودرمان انحرافات ستون فقرات (اسکولیوز،کایفوز)

طراحی و ساخت انواع بریس های زانو

طراحی و ساخت دست و پای مصنوعی