رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری مانور دور میزی بحران

🔷️ امروز چهارشنبه مورخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ مانور دور میزی بحران با حضور  ریاست مجتمع به عنوان فرمانده حادثه در چارت بحران و سایر اعضای چارت مدیریت بحران در سالن جلسات ساختمان اداری برگزار شد. 
🔹️در این مانور که به منظور بررسی میزان آمادگی تیم مدیریت بحران مجتمع برگزار شد، سناریویی از پیش تعیین شده از یک حادثه فرضی مورد بررسی قرار گرفت تا جنبه های مختلف برخورد با حوادث مشابه و یا حتی متفاوت ، شبیه سازی شده و نقاط قوت و ضعف این گروه مشخص گردد.