رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری مانور عملیاتی CBRNE

مطابق برنامه از پیش تعیین شده و برنامه ریزی صورت پذیرفته ثانوی به الزام برگزاری مانورهای عملیاتی workshop و Drill بصورت ادواری و همچنین در راستای ارزیابی توانمندی علمی و عملیاتی تیم CBRNE مجتمع ، مانور عملیاتی انجام اقدامات تخصصی پزشکی به مصدومان شیمیایی و رادیواکتیو درتاریخ 9شهریور ماه 1402در مرکز اورژانس رفع آلودگی مجتمع با حضور تیم مدیریتی برگزار شد .

در جریان این تمرین دو مصدوم فرضی با مصدومیت مواجهه متعدد با HF و بصورت ویژه CRI در محل اورژانس رفع آلودگی مجتمع توسط ۶ زیر گروه تخصصی تیم CBRNE مجتمع بصورت نمادین رفع آلودگی و اقدامات تخصصی درمانی جهت ایشان انجام شد .

مانورهای عملیاتی تیم CBRNE بصورت دوره ای و با هدف ارزیابی آمادگی بیش از پیش اعضاء در رویارویی با حوادث مربوطه و بروز رسانی اقدامات تخصصی پزشکی مربوطه صورت می پذیرد.