رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه شورا اداری مسئولین پشتیبانی

برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی جهت اعتباربخشی مسئولین پشتیبانی با حضور ریاست ، مدیریت و مسئولین واحد های پشتیبانی برگزار شد