رفتن به محتوای اصلی
x

15آذر بازدید ریاست و مدیریت به مناسبت روز حسابدار

بازدید ریاست و مدیریت و جمعی از مسئولین به مناسبت روز حسابدار از واحدهای حسابداری ،درآمد،امین اموال ، تدارکات از این عزیزان با اهداء شاخه گل تقدیر به عمل آمد .