رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید نظارتی اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان مورخ 9دی ماه

بازدید نظارتی اداره نظارت و اعتبار بخشی  معاونت درمان از مرکز تخصصی و فوق تخصصی فارابی مورخ 9دی ماه 1402با حضور تیم ارزیاب و کارشناسان مربوط برگزار گردید .

در این بازدید طی بررسی های میدانی از بخش ها و واحد ها موارد تخصصی مورد برسی قرار گرفت و در نهایت ضمن قدردانی از زحمات کلیه واحد های زیر مجموعه شرح مختصری از موارد

قابل بهبود توسط تیم ارزیاب گزارش گردید .