رفتن به محتوای اصلی
x

انجام فرایند ارزیابی ادواری اعتبار بخشی مجتمع

در روز دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ با حضور تیم ارزیابی معاونت درمان در مجتمع ، فرایند ارزیابی ادواری اعتبار بخشی مجتمع طی بررسی عملکرد بخش ها و واحدهای مختلف انجام شد .