رفتن به محتوای اصلی
x

واحد پت اسکن مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

پت اسکن

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                       

معرفی مرکز                        درباره پت سی تی                            

آمادگی ها وانجام فرایند آزمون 

نوبت دهی  نحوه پذیرش و مدارک مورد نیاز

تعرفه و هزینه ها

بیمه های طرف قرارداد

راهنمای مراجعین