رفتن به محتوای اصلی
x

معاون درمان

دکتر نصر

دکتر احمدرضا نصر آزادانی 

پزشک عمومی

 

تلفن داخلی : 2218

تلفن مستقیم : 37952218