previous pauseresume next

کمیته نیروی انسانی

در روز دوشنبه ۹۶/۴/۲۶ کمیته نیروی انسانی با حضور ریاست و مدیریت مجتمع ، نماینده پرسنل وسایر اعضاء در دفتر مدیریت برگزار شد.

ثبت نام ویلاهای چادگان

تاریخ ویلاهای چادگان در مرداد ماه ۹۶ به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۶/۰۵/۰۶

۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۳۹۶/۰۵/۰۸

همکاران محترم جهت ثبت نام و استفاده از سهمیه تا پایان ساعت اداری یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵ به روابط عمومی مراجعه نمائید.

مسابقه بهترین ایده برای بهره وری

((مسابقه بهترین ایده برای بهره وری))
محور های مسابقه:
۱_ترویج فرهنگ بهره وری
۲_افزایش رضایت مندی مشتریان
۳_افزایش رضایت مندی کارکنان
۴_کاهش هزینه های مجتمع
۵_افزایش درآمد های مجتمع
همکاران عزیز تا تاریخ ۳ مرداد ماه فرصت دارند پیشنهادات خود را با ذکر نام ونام خانوادگی  وشماره تماس  به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۵۱۱۰۰۰۰۰۸ارسال ویا حضوری به روابط  عمومی تحویل نمایند.
شایان ذکر است به نفرات برگزیده به طور شایسته تقدیر به عمل می آید.

جلسه ویژه اعتباربخشی

در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۹ جلسه ویژه اعتبار بخشی با موضوع بررسی شیوه امتیاز دهی بازرسان به واحد های مختلف با حضور مدیریت مجتمع ، مدیر پرستاری و کلیه مسئولین بخشها و واحدها در سالن جلسات ساختمان اداری برگزار شد.

تودیع ومعارفه

مراسم معارفه سرپرست جدید اورژانس جنرال سر کار خانم زهرا سینایی پور  وتودیع سر کار خانم آفریگان مسئول قبلی اورژانس جنرال مجتمع تخصصی وفوق تخصصی فارابی امروز پنجشنبه۹۶/۰۴/۱۵ با حضور مدیر پرستاری، مسئول امور عمومی و سوپروایز صبح در اورژانس جنرال برگزار گردید..

جلسه و بازدید از درمانگاه مجتمع

جلسه درمانگاه امروز (پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵) با حضور ریاست مجتمع  و تیم مدیریت اجرایی و مسئول درمانگاه سرکار خانم فروتن در اتاق مدیریت برگزار شد که در این جلسه مشکلات موجود مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت و سپس  از درمانگاه بازدید به عمل آمد.

برگزاری کنفرانس آموزشی

کنفرانس آموزش درمان مبتنی بر شفقت امروز پنجشنبه۹۶/۰۴/۱۵ با حضور روانپزشکان استان اصفهان در سالن جلسات مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی برگزار گردید.

راه اندازی بخش icu

پس از مدتها انتظار و با پیگیری های بی وقفه ریاست و مدیریت مجتمع اولین بیمار بخش icu  در مجتمع بستری شد ؛ مکان بخش icu  موقتا در یکی از قسمتهای بخش جراحی تا راه اندازی بخش اصلی می باشد.

برگزاری جلسه تیم مدیریت اجرائی و کمیته بهره وری

امروز یکشنبه (۹۶/۰۴/۱۱) جلسه تیم مدیریت اجرائی مجتمع با حضور ریاست ، معاون درمان ، مدیریت و سایر اعضاء در اتاق مدیریت مجتمع برگزار شد وپیرامون مسائل و مشکلات اخیر بحث و تبادل نظر صورت گرفت ؛ همچنین کمیته بهره وری با حضور ریاست و مدیریت و سایر اعضای کمیته در سالن جلسات ساختمان اداری برگزار شد.

آگهی مزایده

مجتمع تخصصی وفوق تخصصی فارابی در نظر دارد اجاره محل دندانپزشکی و داروخانه ونگهداشت سخت افزار کامپیوتر خود را از طریق مزایده واگذار نماید . 

افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند جهت دریافت اطلاعات و استعلام به واحد امور عمومی و امور قراردادهای مجتمع  مراجعه نمایند.

تلفن تماس : ۲۸ - ۳۵۳۱۲۰۲۰ داخلی ۴۳۲  جناب آقای زمانی

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی RSS