رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر بیمارستان

دکتر مجتبی علیزاده

دکترای مدیریت

دکتر علیزاده

 

تلفن داخلی دفتر : 2222

تلفن مستقیم دفتر : 35311467