previous pauseresume next

انتصاب مدیر جدید مرکز پزشکی فارابی

بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر طلائی ریاست محترم بیمارستان و موافقت معاون محترم درمان جناب آقای دکتر طلوعی، آقای مجتبی علیزاده به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی و درمانی فارابی منصوب گردیدند. متن حکم ایشان بشرح ذیل می باشد:

سمینار آموزش مداوم روانشناسی

صبح روز یکشنبه ۹۴/۰۶/۱۵ سمیناری با عنوان " Act در درمان افسردگی" با حضور روانشناسان مرکز پزشکی فارابی و سایر مراکز درمانی در تالار جلسات اداری بیمارستان برگزار گردید.در این سمینار جناب آقای دکتر ناهید متخصص روانپزشکی و جناب آقای یوسفی نیا کارشناس روانشناسی در خصوص این مبحث به ارائه اسلاید و سخنرانی پرداختند.

قول مساعد بیمه ها برای پرداخت سهم بیمه بیمارستان های دولتی تا ده روز آینده

با توجه به اینکه بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی از بهمن ماه سال گذشته (۹۳) در پرداخت سهم بیمه های درمانی به بیمارستان ها قصور داشته اند و با عنایت به اینکه اکثر هزینه های جاری بیمارستان ها از محل این درآمدها جبران میشود لذا بیمارستان های دولتی  دچار بحران های شدید مالی شده و اکثرا در پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران و پرسنل خود با مشکل شدید مواجه می باشند.اخیرا با پیگیری های مستمر مقام عالی وزارت و همچنین مسئولان محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیران بیمه های درمانی قول داده اند که حداقل دو ماه طلب بیمارستان ها را طی ده روز آینده واریز نمایند.انشاءاله با وصول این درآمدهای معوقه بیمارستان های دولتی نیز بتوانند هزینه های خود را تا حد زیادی جبران نمایند. 

جلسه مسئولان واحدهای و بخشهای مرکز با ریاست بیمارستان

صبح روز پنجشنبه ۹۴/۰۶/۱۲ جلسه ای با حضور ریاست محترم بیمارستان، قائم مقام محترم رئیس و مسئولان کلیه بخشهای درمانی و واحدهای پشتیبانی در تالار جلسات اداری تشکیل گردید. در این نشست ابتدا جناب آقای دکتر طلائی در سخنانی مشروح روند تحویل و تحول بیمارستان و برنامه های آتی خود را در جهت پیشرفت مرکز از جمله راه اندازی اورژانس شرق و بخشهای جنرال و توسعه بخشهای بستری فعلی ارائه نمودند.ایشان همچنین در ادامه روند پرداخت مزایای پرسنل و معوقات کارکنان را بصورت کامل بیان نمودند. در پایان جلسه با پرسش و پاسخ مسئولان واحدهای مختلف با ریاست بیمارستان و توضیحات جناب آقای دکتر طلائی پایان یافت

برگزاری کمیته پرسنلی بیمارستان

ظهر روز چهارشنبه ۹۴/۶/۱۱ کمیته پرسنلی بیمارستان فارابی با حضور قائم مقام محترم رئیس بیمارستان و اعضای کمیته تشکیل شد. در این جلسه در خصوص اهداف کمیته بحث و تبادل نظر گردید. همچنین تعداد از موارد مربوط به کمیته توسط دبیر کمیته، مسئول کارگزینی و مترون بیمارستان مطرح و تصمیم گیری بعمل آمد. 

جلسه روانشناسان مرکز با ریاست بیمارستان

ظهر روز سه شنبه ۹۴/۰۶/۱۰ جلسه ای با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر طلائی، قائم مقام محترم مرکز جناب آقای دکتر صالحی و روانشناسان زحمتکش بیمارستان در تالار جلسات اداری برگزار گردید.در این نشست صمیمی روانشناسان به بیان مشکلات خود در بخشهای روانپزشکی پرداخته و پیشنهاداتی را در زمینه ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم و مددجویان و همچنین افزایش انگیزه کاری در بخشهای روانپزشکی مطرح نمودند.ریاست بیمارستان نیز پس از شنیدن سخنان روانشناسان به بیان مطالبی در خصوص ارزش خدمت به مددجویان و مردم عزیز پرداخته و بر ارتقاء شان و منزلت کارکنان در بخشهای روانپزشکی و حل مشکلات کارکنان این واحدها تاکید نموده و قول مساعد دادند. 

کمیته مرگ و میر، عوارض و آسیب شناسی نسوج

صبح روز سه شنبه ۹۴/۰۶/۱۰ جلسه کمیته مرگ و میر، عوارض و آسیب شناسی نسوج با حضور معاون محترم درمان بیمارستان جناب آقای دکتر صالحی، جناب آقای دکتر بارانی متخصص روانپزشکی و سایر اعضاء در تالار جلسات اداری تشکیل شد. در این جلسه ابتدا دبیر جلسه دستور جلسه را قرائت نموده و سپس حاضران به بحث و بررسی موارد مربوطه پرداختند. 

روز پزشک گرامی باد

زادروز پزشک و فیلسوف عالیقدر ایران زمین شیخ الرئیس بوعلی سینا که به شایستگی به نام روز پزشک نام گذاری شده، فرصتی است تا قدردان زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای این قشر فرهیخته و دانشمند کشورمان باشیم.این روز مبارک را به همه پزشکان عزیز بالاخص همکاران پزشکمان در مرکز آموزشی و درمانی فارابی تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق و پیشرفت روزافزون ایشان را از خداوند متعال آرزومندیم.روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی فارابی

جلسه اعتباربخشی واحدهای پشتیبان

ظهر روز چهارشنبه ۹۴/۵/۲۸ جلسه ای بمنظور کنترل سنجه های اعتباربخشی واحدهای پشتیبان با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر طلائی، معاون محترم درمان جناب آقای دکتر صالحی و مسئولان واحدهای پشتیبان در تالار جلسات اداری تشکیل گردید. در این نشست واحدهای پشتیبان ضمن ارائه سنجه های خود از راهنماییها و توصیه های ریاست مرکز و همچنین قائم مقام مرکز آگاه گردیده و قرار شد که نواقص موجود در حداقل زمان برطرف گردد.  

جلسه مسئولان بخشهای درمانی و سوپروایزرها با معاون درمان

جلسه بررسی روند تکمیل سنجه های اعتباربخشی بخشهای بستری و واحدهای درمانی با حضور جناب آقای دکتر صالحی قائم مقام محترم مرکز و مسئولان بخشها و سوپروایزرها پیش از ظهر روز چهارشنبه ۹۴/۵/۲۸ در تالار جلسات اداری برگزار شد. در ای نشست سنجه های هر بخش کنترل و مصوب شد کلیه اصلاحات لازم و رفع نواقص در حداقل زمان ممکن انجام پذیرد. 

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی RSS