رفتن به محتوای اصلی
x

دیدار جناب آقای دکتر مصلحی با ریاست مجتمع

حضور جناب آقای دکتر مصلحی عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان  در دفتر ریاست مجتمع و تبرک روز پزشک به ایشان و پزشکان مجتمع