رفتن به محتوای اصلی
x

بازدیدجناب آقای دکتر دوروشی، ریاست محترم واحد نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان از مجتمع

بازدید ریاست محترم واحد نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان ، جناب آقای دکتر دوروشی  و ریاست محترم اورژانس سرکار خانم دکتر صمصام شریعت وتیم همراه از بخش‌های  بستری و اورژانس های بیمارستان با همراهی تیم مدیریت مجتمع ، جهت بررسی چالش ها و مشکلات موجود در قسمت های مورد بازدید، امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه صورت پذیرفت.