رفتن به محتوای اصلی
x

در پی بروز حادثه ایی برای پسر بچه ۱۰ساله در یکی از شهرستان های اطراف اصفهان که دچار تروما در قسمت پا به وسیله زنجیر موتور پدرش شده بود پس از مراجعه به این مرکز و عمل جراحی ۳ساعته توسط پزشک متخصص و مجرب جوان ارتوپد این مجتمع آقای دکتر محمد سالکی به لطف خداوند و تلاش تیم اتاق عمل فارابی ، نتیجه عمل رضایت بخش و بعد از سه هفته انگشتان پسر بچه دارای حس و قادر به حرکت می باشد . شایسته است که از متخصص ارتوپدجناب آقای دکتر سالکی ،متخصص بیهوشی جناب آقای دکتر حقانی فر و پرسنل اتاق عمل آقای نادری ، آقای امانی ، خانم تقوی پرسنل بیهوشی سرکار خانم دهقانی ، خانم شجاعی و آقای خانجان تشکر به عمل آمده و برای همگی از خداوند متعال سلامتی و سربلندی خواستاریم .