previous pauseresume next

فراخوان شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی رفع آلودگی شیمیایی و رادیو اکتیو

مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی به عنوان تنها مرکز تخصصی پوشش حوادث شیمیایی و رادیواکتیو در استان اصفهان و استانهای همجوار در نظر دارد به منظور افزایش توانمندیهای تخصصی تیم پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی و رادیواکتیو و تکمیل کادر تیم پزشکی واحد رفع آلودگی مجتمع ، دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی رفع آلودگی شیمیایی و رادیواکتیو با محوریت مباحث ذیل جهت پزشکان و پرستاران علاقمند برگزار نماید.

لذا از علاقمندان شرکت در دوره های آموزشی مذکور و عضویت در تیم تخصصی رفع آلودگی شیمیایی و رادیواکتیو دعوت به عمل می آید تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵جهت ثبت نام به واحد آموزش مجتمع مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۵ - ۳۵۳۱۲۰۲۰ داخلی ۳۹۶ تماس حاصل نمایند .

محوریت مباحث و کارگاههای آموزشی :

ـ آشنایی با چرخه سوخت هسته ای در ایران / فیزیک پرتوها / اورانیوم و حوادث سایتها

ـ آشنایی با حوادث CBRNE

ـ تریاژ مصدومین پرتویی ، شیمیایی

ـ P.P.E تیم پزشکی در حوادث شیمیایی و رادیواکتیو

ـ D-MAT در بحرانهای شیمیایی و رادیواکتیو

ـ اقدامات عمومی و تخصصی تیم پزشکی در ARS,CRI مواجهات داخلی و خارجی با مواد رادیواکتیو

ـ مواجهات HF و F2

ـ آشنایی با بحرانیت هسته ای و اقدامات تیم پزشکی در زمان وقوع بحرانیت

ـ مجموعه مانورهای شیمیایی و رادیواکتیو دور میزی و عملیاتی 

شرایط :

ـ کلاسها و کارگاه های آموزشی در پنجشنبه هر هفته برگزار می گردد .

ـ تاریخ شروع دوره ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

ـ شرکت در دوره ها و کارگاههای آموزشی مذکور رایگان می باشد .

ـ بواسطه شرکت در دوره های مورد نظر منوط به شرکت در کلیه جلسات اعطاء گواهینامه و عضویت معتبر در تیم واکنش اضطراری دانشگاه و سازمان پدافند غیرعامل محقق خواهد شد .