previous pauseresume next

راه اندازی سیستم پکس در بیمارستان

با تلاش و پیگیری واحدهای IT و تجهیزات پزشکی و حمایت های ویژه ریاست و مدیریت مجتمع سیستم پکس بیمارستان (انتقال داده های تصویر برداری پزشکی از طریق شبکه ) ، راه اندازی شد و درحال حاضر بخش های اورژانس جنرال ، اتاق عمل ، جراحی وداخلی از امکانات این سیستم بهره مند شدند.