previous pauseresume next

برگزاری جلسه تجلیل از فعالان برگزاری و شرکت کننده در کارگاه های تخصصی اقدامات پزشکی در رویارویی با حوادث CBRNE

جلسه تجلیل از فعالان برگزاری و شرکت کننده در کارگاههای تخصصی اقدامات پزشکی در رویارویی با حوادث CBRNE مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی  با حضور  جناب آقای صفری مدیر کل محترم پدافند غیر عامل استانداری و معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند پرتویی استان ، جناب آقای دکتر جعفری دبیر کمیته پدافند غیر عامل استان و رئیس انجمن علمی پدافند غیرعامل استانداری ، آقای دکتر راستین رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان و رئیس کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همراهی ریاست، مدیریت، معاون درمان و مدیر پرستاری مجتمع برگزار شد . در این جلسه از همکارانی که در کارگاههای آموزشی مربوطه و همچنین در رزمایش سال گذشته ( رزمایش هسته ای مرصاد ۲ ) حضور فعال داشته اند ، به ویژه از جناب آقای مهندس سوادکوهی که در ارائه مطالب بروز در این زمینه با تمام توان در خدمت مجموعه بودند از طرف اداره کل پدافند غیر عامل استانداری و تیم مدیریت مجتمع ، تقدیر بعمل آمد.