previous pauseresume next

برگزاری اردوی جهادی به مقصد فریدونشهر

اردوی جهادی تیم درمانی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی به مقصد فریدون شهرمتشکل از متخصصین چشم پزشکی ، اوپتومتریست و تیم پرستاری و پشتیبانی و تجهزات پزشکی برگزار شد.

در این اردوی یک روزه که در دومرحله صبح و عصر انجام پذیرفت حدود ۲۵۰ نفر از مردم این شهر به صورت رایگان مورد معاینه چشم قرار گرفتند .