previous pauseresume next

بازدید شهردار منطقه ۱۵ (خوراسگان) به همراه جناب آقای دکتر جوادی عضو شورای شهر و رئیس سازمان نظام پزشکی از مجتمع

در روز شنبه ۹۸/۰۵/۱۹  شهردار محترم منطقه ۱۵ (خوراسگان) به همراه جناب آقای دکتر جوادی عضو شورای شهر و رئیس محترم سازمان نظام پزشکی اصفهان با همراهی ریاست و مدیریت و معاون درمان مجتمع از بخشهای مختلف مجتمع بازدید بعمل آوردند

در این بازدید به بررسی درخواست مجتمع مبنی برصدور مجوزهای لازم جهت انجام امور ساختمانی پرداخته شد و و راه کارهای همکاری های لازم در این زمینه پیش بینی شد.

در قسمتی از این بازدید نیز این بزرگواران به ملاقات بیماران بخش دیالیز پرداختند.