previous pauseresume next

بازدید تیم مدیریت از مراحل تجهیز و راه اندازی کلینیک ویژه

بازدید ریاست محترم مجتمع با همراهی مدیریت و مدیر خدمات پرستاری از  مراحل پایانی تجهیز و آماده سازی کلینیک ویژه مجتمع امروز( پنج شنبه ۱۸ شهریور) انجام شد.

 لازم به ذکر است این کلینیک به همت ویژه تیم مدیریتی مجتمع و همکاری واحدهای مختلف از قبیل مسئول و پرسنل درمانگاه تخصصی ، امور عمومی ، تجهیزات پزشکی، تاسیسات ، خدمات ، کار پردازی و تدارکات ،IT ، امور مالی و...  در مرحله اول با انتقال درمانگاه تخصصی ، درمانگاه روانپزشکی ، آزمایشگاه و داروخانه بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد.