previous pauseresume next

جلسه توجیهی پرسنل آشپزخانه

روز یکشنبه ۲۹/۶/۹۴ جلسه پرسنل آشپزخانه مرکز با حضور مدیریت بیمارستان، مسئول تغذیه و پرسنل آشپزخانه تشکیل گردید.در این جلسه ابتدا جناب آقای علیزاده مدیر محترم بیمارستان بر لزوم توجه به این واحد به عنوان یکی از بخشهای بسیار مهم بیمارستان و همچنین پرسنل زحمتکش آن و همچنین اراده مسئولان مرکز برای رفع مشکلات این بخش تاکید نمودند.سپس مسئول محترم تغذیه و کارکنان این واحد به بیان مشکلات خود پرداخته در انتها این نشست صمیمی با جمعبندی مشکلات و راهکارها توسط مدیر مرکز و پایان پذیرفت. 

جلسه توجیهی پرسنل انتظامات

صبح روز یکشنبه ۲۹/۶/۹۴ جلسه توجیهی پرسنل انتظامات مرکز با حضور ریاست، مدیریت و مسئول حراست مرکز برگزار گردید.در این جلسه ابتدا جناب آقای علیزاده مدیر محترم مرکز در سخنان مشروحی ضمن برشمردن مختصری از قوانین و مقررات اداری و نحوه ارتباط با ارباب رجوع، لزوم جدیت و تلاش همگان در راستای اجرای قانون و پیشرفت خدمات بیمارستان را یادآوری نموده و بر لزوم حفظ شان و منزل پرسنل انتظامات تاکید نمودند.سپس پرسنل نگهبان و بادی گارد مرکز به ارائه نظرات خود در جهت ارتقای این واحد پرداختند و مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.در ادامه نیز جناب آقای دکتر طلائی ریاست محترم بیمارستان ضمن برشمردن جایگاه ویژه این قشر از پرسنل بیمارستان و حمایت مسئولان مرکز از ایشان و نیز با بیان مشکلات پیش رو بر جدیت مسئولان مرکز بر رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات بیمارستان و همچنین راه اندازی اورژانس شرق و بخشهای جنرال تاکید نمودند. 

اهدای جوایز به دانش آموزان ممتاز تحت پوشش انجمن خیریه فارابی

به همت انجمن خیریه بیمارستان فارابی و حمایتهای ریاست محترم بیمارستان فارابی جناب آقای دکتر طلائی و زحمات خیرین گرانقدر، به پنجاه نفر از دانش آموزان ممتاز خانواده های تحت پوشش این انجمن جوایز نفیسی اهداء شد. در جلسه ای که بمنظور تجلیل از این دانش آموزان برگزار شد، جناب آقای دکتر طلائی رئیس بیمارستان، جناب آقای دکتر بارانی رئیس خیریه فارابی، تنی چند از خیرین و خانواده های دانش آموزان ممتاز حضور داشتند جوایزی به شرح زیر اهدا شد:گروه ابتدایی:هر نفر یکصد هزار تومان هدیه که از طرف جناب آقای دکتر زندی و سرکار حاج خانم حریری بطور مساوی اهداء گردیده بود.گروه راهنمایی:هر نفر یکصد هزار تومان از طرف انجمن خیریه و هر نفر یک عدد آیپد اختصاصی از طرف جناب آقای دکتر زندیگروه دبیرستان:هر نفر یکصد هزار تومان از طرف سرکار حاج خانم حریری و یک عدد آیپد اختصاصی از طرف جناب آقای دکتر زندیهمچنین طی روزهای گذشته به ۲۴۰ نفر از فرزندان مددجویان این انجمن بن خرید پوشاک ۵۰ هزار تومانی و بن خرید لوازم التحریر ۲۰ هزار تومانی نیز اهدا شده است.  از همه کسانی که در این امر خیر قدم میگذارند و زحمت میکشند اعم از ریاست محترم بیمارستان، مسئولین محترم مرکز، مسئولان محترم خیریه و خیرین گرامی صمیمانه قدردانی و تشکر مینمائیم. روابط عمومی

معارفه مدیر و مدیر خدمات پرستاری مرکز پزشکی فارابی

ظهر روز سه شنبه ۹۴/۰۶/۲۴مراسم معارفه سرپرست مدیریت مرکز آموزشی و درمانی فارابی در تالار جلسات اداری تشکیل شد.در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر طلائی ریاست بیمارستان، جناب آقای دکتر صالحی معاون درمان و مسئولان واحدها و بخشهای بیمارستان برگزار شد، آقای دکتر طلائی طی سخنان مشروحی مسائل و مشکلات مرکز را برشمرده و بر دشواری راه پیش روی مدیریت جدید تاکید نمودند.ایشان ضمن معرفی جناب آقای مجتبی علیزاده بعنوان سرپرست جدید مدیریت مرکز به بیان ویژگیهای ایشان پرداخته و وی را فردی سختکوش، دانشمند و عملگرا توصیف نموده و همچنین با معرفی آقای کاظم هادی پور به عنوان سرپرست خدمات پرستاری، خواستار همکاری بیش از پیش کارکنان با مسئولان جدید بیمارستان شدند.

انتصاب مدیر جدید مرکز پزشکی فارابی

بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر طلائی ریاست محترم بیمارستان و موافقت معاون محترم درمان جناب آقای دکتر طلوعی، آقای مجتبی علیزاده به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی و درمانی فارابی منصوب گردیدند. متن حکم ایشان بشرح ذیل می باشد:

سمینار آموزش مداوم روانشناسی

صبح روز یکشنبه ۹۴/۰۶/۱۵ سمیناری با عنوان " Act در درمان افسردگی" با حضور روانشناسان مرکز پزشکی فارابی و سایر مراکز درمانی در تالار جلسات اداری بیمارستان برگزار گردید.در این سمینار جناب آقای دکتر ناهید متخصص روانپزشکی و جناب آقای یوسفی نیا کارشناس روانشناسی در خصوص این مبحث به ارائه اسلاید و سخنرانی پرداختند.

قول مساعد بیمه ها برای پرداخت سهم بیمه بیمارستان های دولتی تا ده روز آینده

با توجه به اینکه بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی از بهمن ماه سال گذشته (۹۳) در پرداخت سهم بیمه های درمانی به بیمارستان ها قصور داشته اند و با عنایت به اینکه اکثر هزینه های جاری بیمارستان ها از محل این درآمدها جبران میشود لذا بیمارستان های دولتی  دچار بحران های شدید مالی شده و اکثرا در پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران و پرسنل خود با مشکل شدید مواجه می باشند.اخیرا با پیگیری های مستمر مقام عالی وزارت و همچنین مسئولان محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیران بیمه های درمانی قول داده اند که حداقل دو ماه طلب بیمارستان ها را طی ده روز آینده واریز نمایند.انشاءاله با وصول این درآمدهای معوقه بیمارستان های دولتی نیز بتوانند هزینه های خود را تا حد زیادی جبران نمایند. 

جلسه مسئولان واحدهای و بخشهای مرکز با ریاست بیمارستان

صبح روز پنجشنبه ۹۴/۰۶/۱۲ جلسه ای با حضور ریاست محترم بیمارستان، قائم مقام محترم رئیس و مسئولان کلیه بخشهای درمانی و واحدهای پشتیبانی در تالار جلسات اداری تشکیل گردید. در این نشست ابتدا جناب آقای دکتر طلائی در سخنانی مشروح روند تحویل و تحول بیمارستان و برنامه های آتی خود را در جهت پیشرفت مرکز از جمله راه اندازی اورژانس شرق و بخشهای جنرال و توسعه بخشهای بستری فعلی ارائه نمودند.ایشان همچنین در ادامه روند پرداخت مزایای پرسنل و معوقات کارکنان را بصورت کامل بیان نمودند. در پایان جلسه با پرسش و پاسخ مسئولان واحدهای مختلف با ریاست بیمارستان و توضیحات جناب آقای دکتر طلائی پایان یافت

برگزاری کمیته پرسنلی بیمارستان

ظهر روز چهارشنبه ۹۴/۶/۱۱ کمیته پرسنلی بیمارستان فارابی با حضور قائم مقام محترم رئیس بیمارستان و اعضای کمیته تشکیل شد. در این جلسه در خصوص اهداف کمیته بحث و تبادل نظر گردید. همچنین تعداد از موارد مربوط به کمیته توسط دبیر کمیته، مسئول کارگزینی و مترون بیمارستان مطرح و تصمیم گیری بعمل آمد. 

جلسه روانشناسان مرکز با ریاست بیمارستان

ظهر روز سه شنبه ۹۴/۰۶/۱۰ جلسه ای با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر طلائی، قائم مقام محترم مرکز جناب آقای دکتر صالحی و روانشناسان زحمتکش بیمارستان در تالار جلسات اداری برگزار گردید.در این نشست صمیمی روانشناسان به بیان مشکلات خود در بخشهای روانپزشکی پرداخته و پیشنهاداتی را در زمینه ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم و مددجویان و همچنین افزایش انگیزه کاری در بخشهای روانپزشکی مطرح نمودند.ریاست بیمارستان نیز پس از شنیدن سخنان روانشناسان به بیان مطالبی در خصوص ارزش خدمت به مددجویان و مردم عزیز پرداخته و بر ارتقاء شان و منزلت کارکنان در بخشهای روانپزشکی و حل مشکلات کارکنان این واحدها تاکید نموده و قول مساعد دادند. 

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی RSS