previous pauseresume next

بازدید از واحد درآمد بیمارستان

صبح روز سه شنبه ۹۴/۷/۲۱ جناب آقای علیزاده مدیر محترم بیمارستان در واحد درآمد حضور یافته و در مورد مسائل مهم این واحد بطور مشروح و مفصل با مسئول و کارکنان این واحد گفتگو و تبادل نظر کردند.

بازگشایی پاکت های مزایده واگذاری داروخانه

صبح روز دوشنبه ۹۴/۷/۲۰ جلسه بازگشایی پاکت های مزایده واگذاری داروخانه مرکز پزشکی فارابی در دفتر ریاست بیمارستان با حضور مدیر محترم مرکز و چندتن از مسئولان واحدها برگزار و طبق ضوابط و قوانین، بازگشائی بسته های پشنهادی در حضور همه افراد انجام و با توجه به وجود ۳ پیشنهاد در این خصوص، پس از بررسی ارقام و شرایط پیشنهادی یکی از این شرکت ها به عنوان برنده این مزایده اعلام شد.در پایان صورتجلسه تنظیم و به امضاء کلیه حاضران رسید.

ورود اولین محموله تجهیزات بخشهای جنرال مجتمع درمانی امام علی (ع)

اولین محموله تخت های بستری و ملزومات جانبی آنها تحویل مجتمع درمانی امام علی (فارابی) علیه السلام گردید. این تختها به همراه ملزومات جانبی آنها و به تعداد ۵۰ عدد جهت بخشهای جنرال در حال راه اندازی بوده که با پیگیری های مجدانه ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر طلائی و تامین اعتبار لازم توسط دانشگاه علوم پزشکی در اختیار بیمارستان قرار گرفته است.

بازدید ریاست محترم بیمارستان از واحدهای در حال ارزیابی

در ساعات قبل از ظهر روز دوشنبه ۹۴/۷/۱۳ جناب آقای دکتر طلائی ضمن حضور در واحدهای مختلف بیمارستان و نظارت بر روند ارزشیابی و اعتباربخشی با مسئولان و کارکنان این واحدها نیز گفتگو نمودند.مسئولان و کارکنان این واحدها نیز ......

حضور کارشناسان محترم وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و آغاز روند اعتباربخشی

صبح روز دوشنبه ۹۴/۷/۱۳ کارشناسان محترم وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور در بیمارستان فارابی مراحل بازدید ۲ روزه ی خود را از این مرکز را آغاز نمودند. در جلسه مقدماتی که با ....... 

آخرین جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان

ساعت ۷:۳۰ صبح روز دوشنبه ۹۴/۷/۱۳ آخرین جلسه هماهنگی مسئولان کلیه واحدهای بیمارستان با حضور قائم مقام رئیس و مدیریت مرکز و مسئولان واحد بهبود کیفیت جهت ارائه آخرین توجیهات و اطلاعات و هماهنگی های مورد نظر در تالار جلسات اداری تشکیل گردید.در این جلسه ....

بازدید کارشناسان معاونت درمان از اورژانس امام علی علیه السلام

ظهر روز یکشنبه ۹۴/۷/۱۲ کارشناسان محترم معاونت درمان دانشگاه از اورژانس و فوریتهای امام علی علیه السلام (فارابی) مرکز بازدید و پس از گفتگو با پزشکان حاضر و مسئولان اورژانس با حضور در دفتر ریاست بیمارستان با جناب آقای دکتر صالحی معاون محترم درمان بیمارستان در خصوص اورژانس رفع آلودگی بحث و تبادل نظر نمودند.

اعزام اولین بیمار مشکوک به بیماری کرونا از فرودگاه اصفهان

ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه ۹۴/۷/۱۲ اولین بیمار اعزامی از فرودگاه وارد اورژانس رفع آلودگی گردید و پس از پذیرش و اقدامات اولیه توسط کادر پزشکی و پرستاری حاضر در محل بستری شده و تحت مراقبت قرار گرفت. همچنین جناب آقای دکتر صالحی معاون محترم درمان نیز با حضور در اورژانس نظارت کامل بر مراحل انجام عملیات داشتند.

کنترل نهایی اورژانس رفع آلودگی امام علی (فارابی) علیه السلام جهت بستری بیماران مشکوک به کروناویروس

صبح روز یکشنبه ۹۴/۷/۱۲ پس از برگزاری کلاس آموزشی، سرکار خانم دکتر مدنی متخصص عفونی و جناب آقای دکتر صالحی معاون محترم درمان مرکز از اورژانس رفع آلودگی بازدید و کنترل های نهائی توسط ایشان انجام گردید. همچنین پرسنل حاضر در محل آمادگی خود را بصورت کامل اعلام نمودند.

برگزاری کلاس ویژه آموزش مقابله با ویروس کرونا

کلاس آموزش مقابله با کروناویروس جهت آموزش پرسنل و پزشکان بیمارستان و با حضور سرکار خانم دکتر مدنی، متخصص عفونیصبح روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ در کلاس آموزش بیمارستان فارابی بصورت فوق العاده و برای آمادگی هرچه بیشتر در مواجهه با بیماران مبتلا به این بیماری برگزار گردید. 

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی RSS