previous pauseresume next

بسیج جامعه پزشکی

همایش یک روزه

کانون بسیج جامعه پزشکی فارابی سمینار یکروزه ای تحت عنوان اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان با حضور ۱۶۰ شرکت کننده اعم از متخصصین روانپزشکی، پزشکان عمومی، پرستاران و روانشناسان عمومی و بالینی در روز پنج شنبه مورخ ۸/۳/۹۳ در سالن شهید حبیبی مرکز برگزار نمود. اساتید این برنامه:

سرکار خانم دکتر کرباسی با ارائه مطلب وسواس

سرکار خانم مهرابی با ارائه مطلب مراقبتهای پرستاری مبتنی بر خانواده در کودکان مبتلا به اوتیسم

جناب آقای دکتر ازهر با ارائه مطلب اختلالات یادگیری

جناب آقای دکتر نجفی با ارائه مطلب خودارضایی در کودکان

اشتراک در بسیج جامعه پزشکی