previous pauseresume next

مزایده( واحد دندانپزشکی-داروخانه-غرفه مواد غذایی)

این مجتمع در نظر دارد واحد دندانپزشکی و داروخانه و غرفه مواد غذایی واقع در مجتمع را بصورت اجاره محل به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید...لذا افراد متقاضی میتوانند جهت اخذ اسنادشرایط استعلام از روز یکشنبه ۹۶/۳/۷ لغایت ۹۶/۳/۱۱ به واحد امور قرار داد ها مجتمع مراجعه و یا در صورت سوال با شماره تلفن۳۵۳۱۲۰۲۰ داخلی۴۳۸ با آقای زمانی تماس حاصل نمایند ضمنا بازگشایی استعلام ها در روز چهارشنبه ۹۶/۳/۱۷ در دفتر مدیریت بیمارستان انجام می گردد.و نتیجه آن  به اطلاع افراد شرکت کننده خواهد رسید.