previous pauseresume next

مراسم تجلیل از پزشکان و افتتاحیه طرح های عمرانی مجتمع

امروز چهارشنبه (۹۶/۰۶/۰۱) مراسم تجلیل از پزشکان مجتمع با معرفی پزشکان نمونه مجتمع ؛ سرکار خانم دکتر مظفری به عنوان پزشک متخصص نمونه و جناب آقای دکتر بدره ای به عنوان پزشک عمومی نمونه سال و همچنین افتتاحیه پروژه های عمرانی مجتمع ؛ سالن غذاخوری و دی کلینیک با حضور ریاست، مدیریت، پزشکان و پرسنل مجتمع در سالن غداخوری برگزار شد.