previous pauseresume next

جلسه ریاست محترم مجتمع با مدیر حوادث پزشکی استان

در روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۲  جلسه  ریاست و مدیریت مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی با مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان جناب اقای دکتر راستین انجام شد و از پرسنل این مرکز با اهداء شاخه گل تقدیر بعمل آمد.