previous pauseresume next

جلسه خیریه فارابی

 ((چالش ۱ماه مهربانی))
 
این چالش که  با  بازتاب بسیار عالی در سطح جامعه رو به رو شد با برگزاری جلسه امروز هیئت مدیره خیریه فارابی مورد ارزیابی قرار گرفت و درباره چگونگی توزیع  کمک های انسان دوستانه هموطنان عزیز   بین خانواده های بیماران نیازمند خیریه فارابی تصمیم گیری بعمل امد. در پایان   از زحمات فعالان این کار خدا پسندانه از طرف ریاست محترم مجتمع جناب اقای دکتراشرفی تقدیر به عمل امد.
 
سپاس از مهربانی همه شما بزرگواران