previous pauseresume next

جشن یلدای بخش های روانپزشکی

امروز (پنج شنبه ۹۷/۰۹/۲۹) ودر راستای پیگیری اهداف کارگروه درمانهای غیر دارویی ، جشن یلدا ویژه بخش های روانپزشکی با مساعدت ریاست و مدیریت مجتمع و به همت همکاران روانشناس و با همکاری واحدهای موسیقی درمانی ، کاردرمانی زنان ، آشپزخانه ، خدمات و بخشهای روانپزشکی مردان و زنان در بخش های شاهد و نور و همچنین در محل واحدهای موسیقی درمانی و کاردرمانی زنان برگزار شد ؛ دراین مراسم  برنامه های متنوعی همچون حافظ خوانی و خاطره گویی ویژه شب یلدا توسط بیماران و اجرای موسیقی های مناسبتی و زیبا توسط گروه موسیقی مجتمع اجرا شد .