previous pauseresume next

برگزاری مانور دور میزی بحران

ساعت ۸ صبح امروز (پنج شنبه ۹۶/۰۱/۲۴) مانور دور میزی بحران باحضور تیم بحران و لیه مسئولین واحدها و سرپرستاران در محل کلاس آموزشی ساختمان چشم مجتمع برگزار گردید . در ابتدا فرمانده حادثه (جناب آقای دکتر اشرفی )سخنانی در خصوص اهمیت مدیریت بحران و برنامه های پیش روی مجتمع در زمینه بحران ایراد نمودند .در ادامه سرکار خانم آ فریگان و سرکار خانم سینائی فرایند های جاری بحرا را بیان کرده و تمرین عملی عملی سناریوی بحران ، مانور آتش نشانی و تخلیه فرضی در محل بخش گل یاس با همکاری پرسنل ، تیم آتش نشانی و بیماران برگزار شد .