previous pauseresume next

برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت اعیاد شعبانیه

روابط عمومی مجتمع با همکاری دفتر نسیم مهر در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۲ به مناسبت اعیاد شعبانیه اقدام به برگزاری ایستگاه صلواتی در محوطه مجتمع کردند و با توزیع شربت و شیرینی از مردم و پرسنل پذیرایی بعمل آوردند