previous pauseresume next

ایران من ، تسلیت

زندگی کن!
حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی. چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد.

این ضایعه غم انگیز را به همه هموطنان عزیزمان به خصوص هموطنان عزیز زلزله زده غرب کشور تسلیت عرض مینمائیم.

 

روابط عمومی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی