previous pauseresume next

اطلاعیه مهم بیمه همگانی

پیرو نامه شماره ۲۹۵۲/۲/۱۲/پ مبنی بر حذف تخفیف فرانشیز کارکنان دانشگاه و با توجه به پیگیری های انجام شده توسط معاونت  پشتیبانی و امور رفاهی رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، طرح بیمه همگانی تحت پوشش بیمه دانا برای کلیه پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی (تبصره ۳ و ۴ و قانون کار) فعال گردید ...

این طرح جایگزین رایگان کردن فرانشیز در بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی می باشد .

لازم به ذکر است هزینه این طرح ماهیانه ۷۰۰/۱۱ تومان برای هر نفر است که دانشگاه ۱۰۰ % این هزینه را برای بیمه شده اصلی (کارمند) و ۵۰ % این هزینه را برای زیر مجموعه تحت تکفل (همسر ، فرزند ، پدر و مادر تحت تکفل) به عهده می گیرد .

جهت پدر و مادر که تحت تکفل فرد نمی باشد پرداخت هزینه کامل (۷۰۰/۱۱ تومان برای هر نفر  در ماه) برعهده بیمه شده اصلی می باشد .

لذا از کلیه همکاران (به جز افرادی که در طرح های طلایی و نقره ای بیمه تکمیلی ثبت نام کرده اند) خواهشمند است با در دست داشتن کپی صفخه اول و دوم شناسنامه خود و شماره شبای حساب بانکی (رفاه یا ملی یا ملت) جهت پر کردن فرم ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۹/۸/۹۸ به واحد روابط عمومی مراجعه نمایند

توجه داشته باشید عدم مراجعه تا زمان تعیین شده به منزله انصراف از شرکت در این طرح می باشد .