previous pauseresume next

آغاز ساخت پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی

پیرو جلسات و تفاهمات اخیر ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر طلایی با معاون محترم درمان و مدیر محترم حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه، ساخت پایگاه اورژانس ۱۱۵ در این مرکز از امروز دوشنبه ۹۴/۵/۵ آغاز گردید.